Мирен протест‭ – ‬шествие,‭ ‬организиран от жители на с. Езерово,‭ ‬община Белослав‭ ‬ще затвори важни улици‭ ‬селото‭ ‬в събота,‭ ‬13‭ ‬юли,‭ ‬от‭ ‬18,00‭ ‬часа‭ ‬до приключване на протестните действия.

За пореден път,‭ ‬от‭ ‬2018‭ ‬година насам местните хора привличат общественото внимание с искания да се ограничи скоростта на движение на превозните средства по републикански път‭ ‬III-2008.‭ ‬Въпреки,‭ ‬че има пътни знаци‭ ‬/тип В-26‭ ‬и Т-17/,‭ ‬поставени на разстояние от‭ ‬1,5‭ ‬км един от друг,‭ ‬живеещите в селото продължават да търпят сериозни щети от интензивно преминаващите леки и тежкотоварни МПС-та.

Протестиращите ще направят две обиколки с превозни средства по следния маршрут:‭ ‬от ул.‭“‬В.Левски‭“‬,‭ ‬по ул.‭“‬Победа‭“ ‬и Републикански път‭ ‬III-2008‭ ‬посока Варна,‭ ‬и влизане през входа за с.‭ ‬Езерово по ул.‭“‬В.Левски‭“‬.

В писмата,‭ ‬с които уведомяват властите за предстоящия мирен протест‭ – ‬шествие,‭ ‬жителите на с.Езерово посочват,‭ ‬че монтирането на задължителни пътни знаци тип Г-17,‭ ‬както и изграждането на напречни неравности в началото и в края на селото биха били по-ефективни за ограничаване скоростта на движение на превозните средства.

За да бъде опазен обществения ред и да се осигури спокойствието и безопасността на жителите на с.Езерово,‭ ‬кметът на община Белослав е издал заповед,‭ ‬с която за времето на протеста от‭ ‬18,00‭ ‬часа и до приключване на протестните действия се затварят за движение на МПС и ППС улиците‭ „‬Васил Левски‭“ ‬и ул.‭“‬Победа‭“ ‬в Езерово.

За предстоящия мирен протест‭ – ‬шествие,‭ ‬както и за мерките за опазване на обществения ред е уведомен и началникът на Четвърто РУ на МВР‭ – ‬Варна и УП Белослав‭ – ‬Аврен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.