Нападение над служители на БДЖ е станало при престой на бързия влак Варна – София на гарата в село Синдел, община Аврен. Това става ясно от депутатски въпрос на Ивелин Първанов от „Възраждане“ до министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, съобщи darik.bg.

Произшествието е станало на 11 март. 17 души от две ромски семейства направили опит за саморазправа и нападнали началника на влака и кондуктора. Заради настъпилата анархия, композицията останала на гара Синдел до пристигането на органите на реда. За да бъде възстановен редът и свалени нарушители, се е наложила намесата на 7-8 униформени служители на МВР, посочва депутатът.

Въпреки усилията на железопътната бригада и опита за наваксване на закъснението, композицията пристигнала на Централна гара в София с 25 минути закъснение. Косвено е било предизвикано закъснение и на други влакове, изчакващи го за връзка на ключовите гари Горна Оряховица, Левски и Мездра.

След закриване на Транспортна полиция и прекратяване охраната на подвижния състав от жандармерията, БДЖ трябваше да наеме частни огранители за опазване на реда и и сигурността на композициите, посочва Ивелин Първанов.

Депутатътът отправя въпрос към транспортния министър какви мерки възнамерява да предприеме за опазване сигурността на персонала и пътниците на националния превозвач и какви средства се отделят за тази сигурност. Планираната дата на отговор е 22 март.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.