Жестока катастрофа между ТИР и лек автомобил на Аспарухов мост във Варна почти затвори движението по съоръжението, съобщиха потърпевши.

Катастрофата е станала в дясното платно от страната на квалтал Аспарухово и е в края на съоръжението при влизане в града.

Образувалата се опашка от автомобили е достигнала до Аспарухово.

На място са тръгнали коли на Бърза помощ и полицията.

Очаквайте подробности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.