Жена с инсулт почина часове, след като беше изписана от болница в Тутракан, съобщава NOVA.

„След като състоянието на майка ми уж се е било подобрило и била стабилизирана, те я изписват, защото парите по здравната каса вече са усвоени. На въпроса биха ли ми осигурили транспорт (линейка) отговорът им беше, че те не са транспортна фирма и трябва да се спасяваме. Казаха ми, че мога да се обадя на катафалката или да си намеря бус и да я натоварим... сякаш товарим куфари или чували с картофи. На въпроса ми как така, та това е жив човек, това е майка ми...те ми казаха „да се спасявам”, съобщи Михаил Савелев.

Майката му, която живее в старчески дом, лежи в болницата в Тутракан пет дни.

„След това докторът ни убеждава, че тя ще бъде изписана и няма да има странични ефекти и ще бъде добре. Изписаха я в 12 ч. и в 14 ч. същия ден ми се обадиха от старческия дом, че е починала”, обясни Савелев.

В епикризата на жената е обяснено, че е изписана с подобрение, без риск за здравето от прекратяването на болничното лечение.

Хората твърдят, че са имали проблеми и при транспортирането на жената от болницата до старческия дом.

„Първо ни казаха, че е осигурен транспортът. Звънях на старческия дом, откъдето ми казаха, че такъв няма. Помолихме за съдействие болницата”, каза Савелев.

„Излязоха с много грубо отношение. Наложи се няколко пъти да ги моля да не ми викат. Жена ми каза - вариантите ви са три - да намерите бус, да се обадим на катафалка беше втората опция, която отказахме. Тя е жив човек, а аз не искам живи хора да се возят в катафалка”, обясни съпругата на Михаил.

„Това не е катафалка, а един бус на общината, който извършва такива обредни дейности в помощ на хора за транспорт”, каза Донка Григорова от ЦСМП - Тутракан.

„Инсултът е сериозно съдово заболяване. Инцидентите са непредвидими. Жената е получавала няколко пъти преди това. Тя е изписана наистина с подобрение. Има индикации за дехоспитализация”, коментира управителят на МБАЛ - Тутракан д-р Любомир Бойчев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.