В щатите Южна Австралия и Виктория температурите стигнаха 32 градуса през почивните дни. Според метеоролози жегите ще се задържат през идните дни.

Властите обаче предупредиха плажуващите да са особено внимателни, тъй като има петима удавени в последните дни. Някои от тях са загубили живота си, след като големите вълни са ги повлекли и ударили в скали или платформи, съобщава сайтът "24 часа" .

Лекари алармират да не се стои прекомерно на слънце поради опасност от прегряване и слънце удар.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.