Човек е имал късмет с хазарта, след като е използвал числото шест, за да прави залози. А е заложил на 6, защото именно толкова са краката на неговата „златна жаба“, съобщи британския вестник „Дейли Стар”. Щастливецът, открил невероятното животно, разкрива, че след това той успял да завърти серия от успешни игри, донесли му много пари.

50-годишният Сомбун Туакруа, който живее в района на град Муенг, провинция Фауао, Северен Тайланд, казва, че жабата скочила в живота му (разбирай, появила се в къщата му) преди около година. Гостенката му се оказала спокойна по характер, и той успял лесно да я хване. По-късно я хвърлил в един кладенец, който тази амфибия превърнала в свой дом.

Сомбун твърди, че късметът му е дошъл в замяна на това, че се грижи за жабата, която е вдъхновение за хазартната му страст. А жабата била необикновена, не само заради броя на краката си, а и защото умее да променя цвета си - между зелено и златисто.

Това създание, между другото, не е единствения мутант, който неотдавна си спечели популярност в Тайланд.

Фермата „Big Bum” в провинция Нонг Хай в североизточната част на страната, стана дом на четирикрако пиле, за което се твърди, че носи късмет на всеки, който го зърне.

Предполага се, че хората, които се надяват да имат малко късмет, са предприели пътуване, за да получат част от това, което пернатият приятел може да им предложи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.