Земетресение с магнитуд 5,9 е регистрирано в Таджикистан от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 35 км западно от град Мургаб. Земетресението е усетено в столицата Душанбе, но епицентърът е бил в слабо населен район.

Таджикистанското министерство на извънредните ситуации уточни, че епицентърът е бил на 420 км източно от столицата Душанбе близо до границата с Китай.

Силното земетресение е било усетено в региона - Афганистан, Пакистан и Китай, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.