Трус с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е отбелязан в района на Аксаково, съобщи Агенция „Фокус".

Земетресението е регистрирано около 19,12 часа българско време на 9 март.

Трусът е бил с дълбочина 14 км., съобщава Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН. Епицентър на 14 км от град Варна и на 370 км от град София.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.