ДКЦ 1 "Света Клементина - Варна" отваря от днес "зелени коридори" за ваксинация, съобщиха от лечебното заведение. Ще се извършват имунизации с първа и втора игла с ваксините на Пфайзер, Модерна и Астра Зенека, без предварително записване.

Зеленият коридор ще е отворен всеки всеки работен ден от 09.30 до 13.00ч., а ваксинацията ще се извършва в кабинет 101, малката сграда, зад основната.

Пациентите ще бъдат обслужени по ред на пристигане в лечебното заведение и до изчерпване на наличните ваксини за деня, съобщиха от болничното заведение .
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.