В единния информационен портал - https://coronavirus.bg/, е разработен специален модул за ваксините срещу COVID-19, където е поместена цялата налична информация за тях. В него има и официална информация от редица световни организации, а скоро модулът ще се превърне в мобилно приложение, което всеки може да инсталира на телефона си, стана ясно от думите на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

По време на участието си в петъчния парламентарен контрол той даде информация пред депутатите за провеждане на разяснителната кампания по ваксиниране в страната и припомни, че по настояване на здравното министерство ръководителят на Националния център по заразни и паразитни болести е запознал медиите с характеристиките и на трите види ваксини. Проф. Тодор Кантарджиев изнесе и онлайн лекция на достъпен език, посочи министърът, която е качена в интернет и е отразена от редица медии.

„Продължаваме регулярните формални и неформални срещи с представителите медиите. Благодарение на тяхната експертна и професионална помощ, адекватната информация за ваксините и посланията достигат до все повече хора у нас“, отбеляза проф. Ангелов.

„Вярвам, че българските граждани ще бъдат най-информираните граждани в ЕС и стоя зад тези думи“, каза още той от трибуната.

Проф. Костадин Ангелов обяви също, че се работи съвместно с интернет гиганта Гугъл, за да бъде разработена интерактивна карта на всички ваксинационни центрове в страната. „Тя ще бъде част от платформата на световно известната компания за бърз достъп на гражданите до местата, където могат да се ваксинират. Отбелязани на картата ще бъдат създадените до момента 276 имунизационни пункта в страната“, допълни още проф. Ангелов, съобщава сайтът "БГНЕС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.