От Сдружението на заведенията се обръщат с отворено писмо до министъра на туризма Марияна Николова и министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, в което искат ясни правила за организиране на двата големи празника - 8 декември и Нова година.

Всички заведения разчитат на приходите от организирани мероприятия и колегите изразяват притеснение относно невъзможността да се планира политиката по отношение на рекламата, събиране на капаро, организиране на партита, наемане на певци, DJ и др. "Тези двата празника са изключително важни за бизнеса и ще бъдат глътка свеж въздух за всички - служители, артисти, собственици и не на последно място нашите клиенти."

Затова и заведенията искат конкретни параметри, включително и за нощните клубове, които към този момент са под забрана за работа, по които да си организират работата при нормални условия а за 8 декември и Нова година

В отвореното писмо се посочва и че 15 дни след затварянето на заведенията заболеваемостта от Covid-19 ни най-малко не е намаляла, а точно обратното, което според тях е доказателство, че не заведенията са разпространители на заразата.

За 8 декември и Нова година те предлагат:

- Отпадане на забраната за работа на нощните клубове.

- Отпадане на "вечерният час" за работа на заведенията до 23:30 ч.

- Допустимост на заетостта на заведенията от един човек на 2 кв.м.

- В периода 15:00 - 18:00 ч. заведенията да не могат да упражняват търговска дейност с цел пълна дезинфекция преди посрещането на вечерните резервации.

-Задължително отстояние от 1.5 м от маса до маса.

Също така в отвореното писмо се посочва, че никакви мерки няма да спрат струпването на хора за празниците, включително и в домашни условия, а пък и контролните органи там няма как да следят за спазването на мерките. Това пък обезсмисляло забраната за работа по тези празници. Нещо повече - при наличната във всички заведения аспирация и вентилация и липсата на такива в домовете на хората, това ги правело дори и по-безопасното място за празнуване.

От асоциацията настояват за сформиране на работна група от експерти, които да уточнят мерките за работа. И не на последно място - за нормалното провеждане на празниците, което със сигурност има отношение и към психичното здраве на хората.

Припомняме, че в края на октомври месец нощните заведения бяха затворени в София, като преди това тази мярка беше въведена в други градове с висока степен на разпространение на коронавируса - Перник, Сливен, Шумен, Благоевград, Русе. Това бе направено не без съпротива от страна на заведенията. Затварянето беше въведено и после за цялата страна.

Като заповедта бе удължена до края на месец ноември.

В цялата страна вече е въведено и ограничение на работното време на заведенията. Паралелно с това те бяха подпомогнати и с допълнително намаляване на ДДС-то на 9%, което обхвана и доставката на храна по домовете, съобщава "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.