В град Нови пазар приключи XXII Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми”. В него взеха участие над 150 гайдари от Нови пазар, Шумен, Добрич, Варна, Девня, Провадия, Долни чифлик, Дулово, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Горна Оряховица, Котел, Несебър, Бургас, Лясковец и с. Константиново. Конкурсът се провежда ежегодно от 2002 година насам под патронажа на кмета на община Нови пазар. Организатори са община Нови пазар и НЧ "Христо Ботев-1872".

Участниците бяха оценявани от жури в състав: председател проф. акад. Милчо Василев, ръководител на АМТИИ гр. Пловдив, членове Красимир Кондов, преподавател по гайда в НУИ „Панайот Пипков” град Плевен, и д-р Данаил Енчев, преподавател по гайда в НУФИ “Филип Кутев“ град Котел.

По обичай знамето на конкурса беше вдигнат от най-малкия участник – Мирослав Георгиев от с. Константиново. На втория ден от конкурсната програма се проведе традиционното дефиле на участниците от входа на читалището по пл. „Раковски” и обратно.

Събитието е под патронажа на Министерството на културата и кмета на община Нови пазар.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.