Кметът Благомир Коцев беше сред официалните лица на церемонията по закриването и награждаването на 52-я Републикански преглед по пожароприложен спорт. Турнирът се проведе в периода 27 - 31 май на стадион „Локомотив“ във Варна, а участие взеха пожарникари, спасители и членове на спортните клубове по пожароприложен спорт от цялата страна.

Прегледът е организиран от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огнеборците се състезаваха в 4 състезателни дисциплини: „Изкачване с щурмова стълба”, „100-метрова пътека с препятствия“, „Пожарна щафета 4x100 м с препятствия“ и „Бойно разгръщане от мотопомпа“.

Кметът Коцев награди отборите-победители в дисциплината „Бойно разгръщане от мотопомпа“. Победител е отборът на Клуб по противопожарен спорт – Плевен с време 27 сек 39 стотни. Втори и трети останаха мъжките отбори на клубовете от Кърджали и Враца.

Победители сред юношите и девойките и в трите възрастови групи бяха състезателите от Варна. Вие сте нашето бъдеще и пример за своите връстници - как да се развиват, да бъдат устремени и мотивирани. Сигурен съм, че каквато и професия да изберете в бъдеще, ще се справите блестящо, защото сте калени в дисциплина и в много труд - така кметът Коцев се обърна към най-младите огнеборци.

Школата по противопожарен спорт „Огнеборец“ към Общински детски комплекс беше наградена за третото си място в щафтетата от директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Варна ст. комисар Тихомир Тотев. В комплексното класиране първи е отборът на Стара Загора, а отборите на Плевен и Враца останаха съответно на второ и трето място. Те бяха наградени от директора на Главна дирекция ПБЗН главен комисар Александър Джартов. Специално отличени бяха варненските огнеборци, които се справиха с мащабния пожар, възникнал в хипермаркет във Варна миналата събота.

Целите на републиканския турнир са повишаване професионалната подготовка на служителите на ГД ПБЗН – МВР, подобряване на личните спортни резултати на практикуващите пожароприложен спорт, развитието и популяризирането на пожарникарската професия. Особено място в турнира имат девойките и юношите с цел приобщаване на младите хора към пожароприложния спорт като възможност за подобряване на здравето и физическите способности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.