Преустановяват се всички културни и развлекателни мероприятия на територията на област Варна, като мярка за ограничаване на разпространението на заразата от коронавирус. Затворени ще останат кина, музеи, галерии. Забранява се провеждането на всякакви сценични прояви, занятия от танцовото изкуство. Това решение взе на свое заседание Oбластният кризисен щаб.

Мярката на местно ниво се налага заради наблюдаваната тенденция през последните дни на повишаване броя на доказаните случаи на COVID-19 и наситения културен календар, мотивират решението си властите. Разпоредбата влиза в сила в 0 часа на 12 март т. г. и ще важи до 26 март.

"Стремим се да затваряме по малко, за да се запази нормалното протичане на живота", каза областният управител Стоян Пасев.

Той призова хората да спазват противоепидемичните мерки, като посочи, че не трябва да се пренебрегват изискванията, тъй като Варна все още е в червената зона по заболеваемост. За много нарушения на 8 март в заведенията съобщи областният управител.

Засилени са проверките от контролните органи по заведения, фитнес зали, търговски обекти. Да не се подценява новия щам, за да няма затваряне на всички браншове и пълен локдаун, отправи апел Пасев.

На този етап няма да връщаме маските на открито, каза още той. Правилата към които трябва да се придържат собствениците на търговски комплекси и големи търговски вериги са да бъде осигурен режим за недопускане струпването на хора на касите и пред самите обекти, спазване на дистанция от 1,5 м в обектите, недопускане на клиенти без защитна маска и дезинфекция, напомни областният управител.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.