Хората, които са ваксинирани само с една доза от двукомпонентните ваксини срещу коронавирус, ще се приравняват в Република Кипър към неваксинираната част от населението.

В сила от днес влиза тази разпоредба, която бе обявена от Министерството на здравеопазването на островната държава още на 5 октомври, съобщава dnes.bg, като се позовава на информация на БГНЕС.

От 18 октомври пропускът SafePass, който осигурява достъп до всички публични пространства, включително супермаркети, универсални магазини, офиси, ресторанти, клубове, театри, музеи, художествени галерии и спортни съоръжения, ще бъде достъпен само за тези, които са завършили пълен курс на ваксинация.

Затягането на изискванията е в следствие на регистрирането на повече от 11 000 души на острова, които се ограничиха до поставяне на първата доза от ваксините и не завършиха курса на ваксинация.

Минаха около две седмици между обявяването на промяната в условията за издаване на SafePass и влизането в сила на новите правила.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.