Вторият по големина град на България - Пловдив, се връща към част от ограничителните мерки, наложени през пролетта, в опит да овладее разпространението на коронавируса в областта. Решението е взето на заседание на местния местния кризисен щаб с участието на областния управител Дани Каназирева, кмета на града Здравко Димитров и шефът на полицията Йордан Рогачев.

След заседанието Каназирева обяви, че се възстановява пропускателният режим в хипермаркетите в региона, като в магазините ще се допускат до 100 души едновременно, а ако има още клиенти, те ще изчакват навън на разстояние от поне два метра.


Ще се удвои контролът по спазване на мерките - носене на предпазни маски и спазване на дистанция в градския транспорт и в магазините, каза Каназирева. От щаба предупредиха, че ако след седмица няма ефект от въведените мерки, ще се премине към още по-драстични ограничения в Пловдив и областта.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.