Лишаване от свобода за 7 месеца и 15 дни, при първоначален „строг“ режим. Това е присъдата за 26-годишният, който се заканил с убийство на председателя на 46-ото Народно събрание Ива Митева и на бившия премиер Бойко Борисов, съобщиха от прокуратурата.

На 24 октомври 2021 г. след 22 часа във Варна, обвиняемият изпратил две съобщения на имейла на Министерство на правосъдието, в които написал, че има пистолет и ще убие председателя на 46-ото Народно събрание – Ива Митева.

На следващата вечер в София, от личната си електронна поща, той изпратил имейл на Министерство на правосъдието, в който написал, че ще убие бившия премиер на Република България – Бойко Борисов.

В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, уточнява NOVA TV.

Обвиниха мъжа, заканил се с убийство на Ива Митева

Обвиняемият е признал вината си и след одобрено от Софийски районен съд споразумение, му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца и 15 дни, което той следва да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

Споразумението има последици на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване, уточняват от обвинението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.