Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и 22-годишната Надежда Т., която се призна за виновна, че е извършила кражба и е ползвала чужд плажен инструмент, без съгласието на титуляра.

Жената е родена в София, но живее в Игнатиево. Има 6 влезли в сила присъди за подобни престъпления. Последното й осъждане е от месец май тази година. Начинът е един същ – посещава големи магазини, където краде портфейли на посетители, а след това използва откритите в тях банкови карти, за да плаща стоки или да тегли суми.

На 20.12.2019 г. в магазин в кв. „Вл. Варненчик“ във Варна, правейки се че разглежда дреха, Надежда Т. успяла да измъкне от дамска раница портфейл, в който имало 782 лева. С намерената в него банкова карта и изписан ПИН-код направила 5 успешни транзакции на стойност 1700 лева.

Материалните щети са били възстановени на пострадалата.

Варненският окръжен съд одобри постигнато споразумение, след като прецени, че то не противоречи на закона и морала, подписано е доброволно и подсъдимата е наясно с последствията от него.

Надежда Т. прие да търпи наказание от 1 година „лишаване от свобода“ и 1000 лева глоба за използването на чужд платежен инструмент и 6 месеца затвор за извършената кражба. От двете наказания, тя ще търпи по-тежкото.

Подсъдимата следва да плати и направените по делото разноски в размер на 344,06 лева в полза на държавата по сметка на ОД МВР-Варна.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване или протест.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.