На видеоконферентна среща между министър-председателя Бойко Борисов, Националния оперативен щаб и областните управители, след обсъждане на актуалната обстановка с COVID-19, докладвана от здравния министър Кирил Ананиев, се взе решение да се върнат част от противоепидемичните мерки.

Областните управители докладваха на премиера Борисов, че в някои райони на страната няма регистрирани случаи на коронавирус, а в други – не се наблюдава увеличение на заразените. От доклада на областните управители стана ясно още, че заразата се разпространява предимно заради това, че не се спазват мерките, разпоредени от здравното министерство, за прилагане в закритите пространства.

От съобщението на МС ставя ясно, че министърът на здравеопазването Кирил Ананиев докладва на премиера за всекидневния анализ, свързан с отмяната на мерките и връщане към нормалния живот, показва, че не е довел до очакваните резултати. „Затова ще възстановим някои от мерките, които действаха допреди три седмици“, изтъкна в хода на срещата министър Ананиев. Той изброи конкретните предложения, насочени към ограничаване на събирането на повече хора на едно място.

От полунощ всички колективни и индивидуални спортни занимания на открито и закрито ще се провеждат без публика.

Забранява се посещението в нощни и пиано барове и дискотеки на закрито. На открито се разрешава при запълване на 50% от капацитета на заведенията и дистанция от 1.5 метра.

Забрана на групови празненства с присъствие на над 30 души - сватби, балове, кръщенета могат да се провеждат, но до 30 души и при спазване на дистанция от 1.5 метра.

Заръчано е на регионалните здравни инспекции да засилят контрола не само за изпълнение на мерките, а и да предприемат допълнителни мерки, ако се налагат в областта.


"За съжаление анализът, който е направен за последната седмица, показва, че броят на носителите на коронавирус се увеличава и премина критичната точка от 200 души", каза Ананиев. По думите му през следващите дни не се очаква да спадне броят на новозаразените, дори може да има тенденция за ново увеличение.

Снимка: Пресцентър МС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.