Днес Музикалното училище във Варна ще бъде затворено за дезинфекция заради ученик с коронавирус.

В днешния ден всички ученици от училището ще преминат на обучение в електронна среда от разстояние, съобщиха от училището.

Очакват се указания от РЗИ за карантиниране на учениците от 12б кл., от който клас е заболелият ученик.

По план утре, 14 октомври учебните занятия в училище трябва да бъдат възобновени за всички, с изключение на тези, които бъдат поставени под карантина, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.