Във връзка с ремонтни дейности на ВиК – Варна във времевия период от 08:00 ч. на 1 юни (събота) до 20:00 ч на 2 юни (неделя) ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства по ул. „Подвис“, в участъка от кръстовището с бул. “Христо Смирненски“ до кръстовището с ул. „Виктория Вълкова“. След приключване на ремонтните дейности, движението на автомобили ще бъде възстановено.

Община Варна моли гражданите да избягват този участък и да използват алтернативни маршрути за придвижване в района.

На 3 юни (понеделник), от 09:00 ч. до 12:00 ч., временно ще бъде затруднено движението по бул. „Чаталджа“ в участъка от бул. „Осми приморски полк“ до пресечката с ул. „Марин Дринов“. Причината е аварийно отстраняване на опасни клони над търговски обекти по източния тротоар.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.