От 13:00 до 18:00 ч. днес ще бъде преустановено движението на автомобили по варненския бул. „Васил Левски“ в отсечката от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ до пътен възел „Почивка“ с бул. „Княз Борис I“.

Това съобщиха организаторите на рали "България" и уточниха, че днес в морската столица ще се проведе затворения етап „Варна“.

От 08:00 до 12:00 ч. на 16 май няма да се допускат автомобили по път VAR 1083 от Т-образното кръстовище до кв. „Виница“.

Ще припомним, че стартът бе даден в петък от 20.00 ч. пред Катедралния храм „Успение Богородично“. Самото състезание се провежда в областите Варна и Шумен. То включва 16 специални етапи с обща дължина от 635 километра. Финалният градски етап е утре във Варна от 14:55 ч.

По данни на организаторите 210 души са ангажирани с охраната на състезанието. Осигурени са 12 линейки, 12 пожарни автомобила, 8 автомобила за техническа поддръжка, уведомени са три болници за дежурни екипи.

Снимка: официална страница на рали „България"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.