"Започнахме да получаваме редовно жалби от цяла България за измама чрез платформа за онлайн търговия в социалните мрежи, разказва Христо Милев - председател на КЗП - Варна. По думите му става въпрос за привлекателни дамски дрехи, които се предлагат чрез фейсбук на ниски цени. При поръчката обаче потребителите получават дрехи втора употреба. Последващите опити за връзка с търговеца от страна на кандидат-купувачите най-често са неуспешни, съобщава Радио Варна.

От комисията са изискали от куриерската фирма информация за това колко поръчки са направени за определен период от време. И в случая се оказа, че става въпрос за физическо лице. КЗП изпраща жалбите в Районната прокуратура и в крайна сметка виновният е задържан.

След отварянето на моловете са извършени над 70 проверки на магазините в тях, добави още Милев. Съставени са актове за обявените некоректно намаления без посочени цени. Не е било изпълнено и изискването намаленията да са обявени поне от месец, тъй като моловете бяха затворени.

Общо 130 акта за нарушения са били съставени през миналата година в резултат на 3900 инспекции на КЗП във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.