В престижното предаване на БНТ "Вечната музика", с водещ Марио Николов, Държавна опера Варна оглави декемврийската класация за Музикално събитие на годината. Преди номинираните също Коледни концерти на Софийската и Старозагорската опера, с 43% от гласовете на зрителите категоричното първо място зае емоционалният Коледен концерт на Държавна опера Варна, съобщиха от културната институция.

Поздравления зa артистите, оркестъра, хора и целия екип на Държавна опера Варна! Поздравления за зрителите и почитателите на Варненската опера, които подкрепиха номинацията!

Декемврийското събитие на годината участва в Годишната класация „Музикално събитие 2020“ на предаването „Вечната музика“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.