Отлага се протестът на жителите на аксаковското село Куманово. Поне засега. Той беше планиран за петък, но след среща с кмета на общината Атанас Стоилов и кметския наместник в селото Атанаска Палашева хората решиха да отложат протеста си с два месеца, съобщава Радио Варна. Ако не видят началото на очакваната положителна промяна, ще изразят недоволството си със затваряне на основен път.

Около час и половина продължи срещата в Куманово. Пред местното читалище се събраха стотина жители на селото. Проблемите са много, но основни са пътната инфраструктура и липсата на обществен транспорт. Обобщават ги Димитър и Данко.

"Нашата улица, горе долу бива, обаче, руши се всичко, то не се вижда тротоар някъде има ли, няма ли. Плащаш данъци, за какво ги плащаш? Сутрин има един автобус и вечер, слезеш в града, свършиш си работата и после трябва да чакаш цял ден", казва Димитър.

"Пътят за Каменар е на дупки. Тоя път, преди повече от 15-16 години, имах един трабант и се прибирах с него, две гуми наведнъж спуках, има ги и сега", спомня си Данко.

На срещата дойдоха и от инициативния комитет в село Долище. Димитрина Иванова се оплака от окаяното състояние на пътищата:

"Само се запълват дупки и положението е доста сериозно и даже вече имаме жител на селото, който подаде жалба и ще съди община Аксаково заради нанесени щети на личния си автомобил. Вторият проблем е сметоизвозването, не стигат казаните."

За среща с хората в село Куманово дойдоха кметът на община Аксаково Атанас Стоилов и представители на общинския съвет. Идеята им беше да бъде представен новият кметски наместник Атанаска Палашева и нейните приоритети. Тя замени преди месец Иван Инджов, изпълнявал длъжността повече от 20 години.

Снимка: Радио Варна 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.