Центърът за събиране на помощи за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия в Двореца на културата и спорта преустановява приемането на дарения от днес,‭ ‬13.02.2023‭ ‬г.,‭ ‬понеделник, обявиха от Община Варна.‭ ‬До момента са събрани над‭ ‬550‭ ‬кашони с дрехи,‭ ‬обувки и завивки.

При необходимост от допълнителна хуманитарна помощ и осигурен транспорт,‭ ‬помещенията за приемане на стоки ще бъдат отворени отново.‭ ‬В обработката на даренията участваха доброволци от Двореца на културата и спорта,‭ ‬Община Варна,‭ ‬Общински съвет‭ ‬-‭ ‬Варна,‭ ‬учители от Детските градини‭ "‬Чайка‭" ‬и‭ "‬Петър Берон‭"‬.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.