Русия налага огледални санкции срещу представители на управляващи структури в Германия и Франция във връзка със ситуацията около Алексей Навални. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за руски и чуждестранни медии по актуални въпроси от международния дневен ред.

"Разбира се, че ще има отговори на санкциите. Тъй като Германия беше движещата сила на тези санкции на ЕС във връзка с Навални, тъй като тези санкции засягат пряко високопоставени служители на администрацията на президента на Руската федерация, нашите ответни санкции ще бъдат огледални", коментира руският първи дипломат.

"Те вече са приети. Скоро ще информираме нашите германски и френски колеги за това. Тези санкции ще бъдат срещу високопоставени служители на апаратите на ръководителите на Германия и Франция", уточни Лавров.

По думите на руския външен министър Русия не можела да изключи версията, че Навални е бил отровен с бойно отровно вещество на територията на Германия, или пък в самолета, който го е доставил в берлинската клиника "Шарите".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.