Снимка: Gong.bg

Футболистът на ЦСКА - Георги Йомов, официално е наказан с лишаване от състезателни права за четири години. Той беше уличен в употреба на допинг след мача с Македония Гьорче Петров от квалификациите на Лига на конференциите, съобщава „gong.bg".

Дълго време антидопинговата комисия WADA не даваше никаква информация за разследването. Сега обаче решението е факт, уточнява „Труд".

ЦСКА плати 70 000 швейцарски франка, за да наеме най-добрите адвокати за подобни казуси. Това обаче не помогна на Йомов.

В момента Йомов е на 25 години, като все още има договор с „червените".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.