31-годишният Васил М., който е бил предаден на съд от Окръжната прокуратура във Варна за грабеж, бе осъден на 4 години лишаване от свобода, които ще търпи при строг режим.

До определяне на наказанието му се стигна след съкратено съдебно следствие с признаване на всички факти и обстоятелства в обвинителния акт на Окръжната прокуратура във Варна.

Така състав на Варненския окръжен съд му наложи наказание от 6 години лишаване от свобода, които заради съкратената процедура намали с една трета.

Васил ще заплати обезщетение от 15 000 лева на пострадалия Валентин Д., както и държавни такси върху уважения граждански иск и разноските по делото.

Тежкото престъпление било извършено на 8 януари 2019 г. в Долни чифлик. Пострадалият отишъл в дома на своя позната, която му дължала 20 лева. Подсъдимият Васил видял, че жената връща парите, а Валентин ги прибира в портфейла си. Решил да го последва.

Влязъл в стаята, където потърпевшият лежал. Взел метална тръба и с нея нанесъл удари в крака и лицето на жертвата. След това взел портфейла му с наличните там 65 лева.

На следващия ден 31-годишният подсъдим споделил пред свидетели, че ходил в дома на Валентин и там направил „беля“. Помолил ги да не казват на никого за това.

Въпреки това свидетелите посетили дома на пострадалия, който им разказал как е бил пребит с металната тръба от Васил, за да му вземе портфейла. Подаден бил сигнал на 112 и Валентин бил отведен за лечение в болницата.

Заключението на съдебномедицинската експертиза по делото показала, че пострадалият е със счупени носни кости и лява подбедрица, което обусловило трайно затруднение на движението на крака за период не по-малък от 4 месеца.

Оказва се, че Васил М. е познат на органите на реда и осъждан за кражби, представляващи опасен рецидив, като е търпял ефективни присъди.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.