Заработи първият денонощен кабинет за ваксинации в България. Той е разкрит в двора на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София.

Изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Антон Петков обясни, че държавата е осигурила достатъчно количество ваксини и всеки, който желае, може да заповяда, съобщава "news.bg".

От сутринта десетки желаещи да си поставят ваксина срещу COVID-19 вече са преминали през кабинета. По информация на болницата организацията върви отлично и не се налага хората да чакат дълго. Не е необходимо предварително записване за ваксинация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.