"Детство мое, на ръст едноетажно
Детство мое, за мен така е важно
Щом студено ми стане да мога
Да си взема от детския огън"

Община Бяла с радост ви кани да се присъедините към празненствата по случай Дни на детето, които ще се проведат на 1-ви и 2-ри юни. Подготвена е разнообразна и забавна програма за малки и големи, за да бъде отбелязан от всички заедно този специален празник!

1 юни - Семеен спортен празник "Бяла играе"
- Дата: 1 юни
- Час: 10:30 часа
- Място: Стадион "Черноморец", гр. Бяла
Присъединете се към семейния спортен празник, изпълнен с игри, съревнования и творчество за цялото семейство. Инициативата е насочена към насърчаване на активно движение, сплотяване на семейството и изграждане на ясни ценности за общността. Ще имате възможност да се забавлявате, да работите в екип и да се съсредоточите върху общите цели. Празникът е безплатен за всички участници.

2 юни - Фестивал "Лятно театро"
- Специално за най-хубавия празник - Деня на детето - фестивала "Лятно театро" благодарение на любезната покана на община Бяла.
- Дата: 2 юни
- Час: 10:00 часа
- Локация: Площад Европа

От "Малка театрална компания" са подготвили следните забавления за всички деца и пораснали деца в града:
- Анимация с игри
- Маскоти Маршал и Скай от "Пес патрул"
- Куклено-театрален спектакъл "Повече от магия"
- Арт-работилница "Шарена черга"

Входът е свободен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.