Започват проверки в лабораториите за PCR. Това обяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Причината е в забавянето на резултати.

Той обясни,че се натъкват на примери за качване на резултати след ден-два или три. Увеличеният брой случаи във вторник – утре, ще се дължи до голяма степен на нерегистрираните резултати от лабораториите, коментира още министърът.

„Видяхме, че имаше затруднения в обслужването на пациентите в София, затова решихме, съвместно с министър Терзийски, да се осигурят допълнително коли към системата на Спешна медицинска помощ и по-специално на територията на София. В момента имаме 25 коли, от днес екипите ще бъдат увеличени с още 10", допълни още той.

На територията на България има около 40 000 интензивни легла за активно лечение на пациенти с всички заболявания. Столицата разполага с 12 000 легла за активно лечение. 10% от тях са 1200 легла. В момента са разкрити 700 легла за активно лечение. Имаме още наличен свободен капацитет, който лечебните заведения не са разкрили, поясни още министърът.

По думите му, няма все още нужда от ползването на полевите болници.

Относно проблемът с IV-та Градска болница, той съобщи, че в момента текат проверки и резултатите от тях ще бъдат обявени.

Министърът заяви категорично,че разписаните с негова заповед легла за болни от Ковид-19, не са разкрити в болниците по начина, по който е описано в заповедта. Той подчерта, че няма да се колебае и при нужда от лекари, ще съблече костюма и ще влезе в Ковид-отделенията в помощ на лекарите.

"Няма опасност от нищо и мен не ме е страх. Ако всички лекари спазват предписанията и ползват защитни средства, няма опасност да бъдат заразени. Процентът на заболели медици в Ковид-19 отделенията е почти нулев", допълни проф. д-р Костадин Ангелов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.