Ревизия в Българската банка за развитие. Очаква се специална комисия да започне спешна проверка в работата на финансовата институция, преди броени минути съобщи NOVA TV.

Причината - според служебния министър на икономиката има около 1 млрд. лева, които са отишли в общо 8 фирми у нас. Част се тях индиректно се свързвали с Делян Пеевски, обяви в телевизионно интервю Кирил Петков.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.