Цигуларката Мила Георгиева и оркестърът на "Класик ФМ" радио с диригент Максим Ешкенази ще открият 19-то издание на "Европейски музикален фестивал" във Варна с концерт на 8 септември от 19:00 ч. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център. Събитието се осъществява с финансова подкрепа на Община Варна и на Националния фонд “Култура”

Мила Георгиева се завръща във Варна - с интерпретация на два от най-популярните Моцартови цигулкови концерти – Третият в сол мажор, KV 216, и Петият в ла мажор, KV 219. Ще звучи също увертюра към операта „Митридат, цар понтийски“ и Симфония №17 в сол мажор, създадена от композитора на 16-годишна възраст.

Оркестърът на „Класик ФМ“ радио отбелязва 20-я си рожден ден с редица прояви тази година. С неговото развитие е свързан творческият път и на двамата гостуващи на варненска сцена музиканти.

Мила Георгиева е солист в първия цикъл на оркестъра – „Концертмайсторите”. Работила е с различни диригенти, като последните няколко проекта е на сцената с Максим Ешкенази. Първият им съвместен концерт през 2019 г. е “Tango & Campanella” с романтичната музика на XIX век, след което заедно правят и „Годишните времена” на Вивалди и на Пиацола.

Мила Георгиева живее в Лондон, концертмайстор е в Симфоничния оркестър на радио Щутгарт, участва в камерни концерти в Баден-Баден.

.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.