Варненският окръжен съд проведе разпоредително заседание по делото срещу Антон Т. обвинен за убийството на жената, с която съжителствал на семейни начала в с. Аврен. Според обвинителния акт, престъплението е извършено в условията на домашно насилие, по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

Роднините на убитата жена бяха конституирани като частни обвинители и граждански ищци по делото. Съдът допусна за съвместно разглеждане гражданските искове за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъплението от по 150 000 лв за майката и детето на Гина Ив. и от по 75 000 лева за останалите й трима роднини.
Според обвинението, 47-годишния Антон Т. и 32-годишната Гина Ив. живеели на семейни начала в къщата на майката на подсъдимия в Аврен. Само жената работела.

Двамата ежедневно употребявали алкохол, като след изпиването на големи количества, подсъдимият ставал агресивен и започвал да бие жената, с която съжителства. В случаите когато насилието било особено жестоко, жената търсела защита в дома на родителите си. Всеки път Антон Т. успявал да убеди Гина да се върне при него.

На 13.06.2020 г. около 13 ч. подсъдимият отишъл до хранителен магазин в селото, където започнал да консумира алкохол. Вечерта, около 20,30ч. към пиещите се присъединила и жена му. Към 21,30-22,00ч. двамата тръгнали да се прибират.

През целия път Антон нанасял удари по тялото и главата на 32-годишната жена, като това продължило и след прибирането им в къщата. Побоят спрял след като в яда си мъжът счупил с юмрук стъкло в дома и нарязал ръката си. Пострадалата събрала остатъците от счупеното, превързала ръката на Антон и двамата легнали да спят.

В следващите три дни Гина лежала, дишала трудно и била неконтактна. Антон не повикал лекар, нито се погрижил за нея. Тревожел се единствено за наранена си ръка и намерил транспорт, за да отиде до спешния център на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна.

След като няколко дни познати на жената не я били виждали, решили да отидат до къщата, в която живеела. Притеснени от състоянието й помолили Антон да извика екип на Спешна помощ, но той отказал. Жената била приета в болница в кома, като така и не дошла в съзнание и на 11 юли 2020 г. починала.

В днешното разпоредително заседание адвокатът на Антон Т. поиска промяна на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“. Прокуратурата възрази с довода, че подсъдимият е упражнявал домашно насилие и над собствената си майка.

Съдебният състав на Варненския окръжен съд като изслуша становищата на страните и разгледа материалите по делото прецени, че е налице подозрение за съпричастност на 47-годишния мъж към предявеното обвинение.

Освен това за съда съществува реална опасност лицето да се укрие или да извърши престъпление, тъй като законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ не по-малко от 10 години, с което е изпълнено и второто законово изискване за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда. Отделно постановеното „задържане под стража“ е от 26 януари, като изтеклият срок се явява разумен, поради което съдът потвърди определената мярка за неотклонение.

Определението на съда подлежи на обжалване пред въззивната инстанция, а следващото заседание е насрочено за 24 август от 10:00ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.