Дейностите по рехабилитацията на пътните настилки във Варна започнаха в районите „Приморски“ и „Младост“ днес. Това стана ясно по време на оперативна среща на общинската администрация. От район „“Одесос“ допълниха, че и там работата е възложена на пътностроителните фирми, които са заявили готовност да започнат работа по над 5 000 кв. м. пътна настилка. В централния район, както и в районите „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“, ремонтът на улиците започва от утре, съобщиха представители на фирмата-изпълнител.

Освен в централните части, приоритет е и рехабилитацията на асфалтовата настилка на Аспарухов мост. По настояване на кмета Благомир Коцев дейностите трябва да приключат в спешен порядък. По негово искане в началото на миналата седмица беше свикана извънредна среща на ръководството на общината и фирмите за пътна поддръжка. Възлагането е въз основа на описаните от районните администрации улици и критичните места за запълване на дупки в пътната настилка. То е изготвено след обходи и проверки на място, както и въз основа на получени сигнали от граждани.

На днешната оперативка стана ясно още, че близо 260 осветителни тела са подменени в частта от Морската градина, която попада в район „Одесос“. Пуснати са вече и обществените чешми в парка. Там започва четвъртата коситба на тревните площи, а в останалите части на града върви с малки изключения по график, докладваха от районните администрации. Заместник-кметът Илия Коев нареди фирмата, която коси във „Владислав Варненчик“ и „Приморски“, да подобри работата си при втората коситба в централния район и особено по бул. „Васил Левски“. Той възложи на районите да поставят конкретни срокове и за завършване на зацветяването, както и за повдигането на короните на дърветата, които пречат на видимостта на водачите, закриват знаци и светофарни уредби.

На днешната среща беше наредено още ресорните дирекции да контролират местотстоянките на велосипедите под наем, а районните администрации да правят непрекъснати проверки за поддържане на хигиената около обектите за бързо хранене. Разпоредено беше спешно почистване на шахтите по бул. „Христо Смирненски“ между УМБАЛ „Св. Марина“ и МБАЛ-Варна към ВМА. По данни на фирмата, ангажирана с тази дейност, вече са почистени отводнителните шахти по бул. „Княз Борис I“ в район „Приморски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Мария Луиза“ и пешеходната част на бул. „Сливница“ към входа на Морската градина. Предстои почистване на шахтите по бул. „Васил Левски“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.