Научен форум "Светът между войната и мира", организиран от Студентския съвет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", ще се проведе на 21 и 22 май в Учебно-спортния комплекс на университета. Събитието е посветено на 30-годишнината от създаването на ВСУ "Черноризец Храбър" и 25-години Студентски съвет и се провежда с подкрепата на община Варна.

Форумът ще бъде открит в 10.00 ч. от Доротея Николаева - председател на Студентския съвет. Веднага след това започва лекцията на Владимир Климанов - генерален консул на Руската федерация във Варна - "Как помним историята". Модератор на събитието е д-р Любомир Кючюков - директор на Института за икономика и международни отношения. Той ще коментира темата "Завърна ли се войната в Европа?".

Петима студенти на Варненския свободен университет ще вземат участие в модулите - Валентин Марков ще представи темата "Македонският въпрос в българската външна политика". Виктория Бойчева ще развие казуса "Главен заподозрян - Русия". Ванеса Росенова ще коментира има ли мир във войната. Студентите по архитектура Доротея Николаева и Цветан Митев ще представят пред участниците темите "Бункерите - средство за спасение и обитаване" и "Културно-историческото наследство на Св. София в Истанбул".

Сред презентациите, които се очакват с най-голям интерес е тази на проф. д-р Дарина Григорова, посветена на студената гражданска война или студен идеологически мир в постсъветска Русия, както и "Медийните интерпретации на международните процеси в 21 век", представена от Георги Марков. Доайенът в правните науки доц. д-р Масис Хаджолян ще представи историческите съвременни измерения, а проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова ще коментира съвременните предизвикателства на студената война.

Студентският научен форум се организира за трета година. Той цели да се дискутират актуални проблеми и процеси в исторически и съвременен план от студенти и експерти.

На 4 юни Студентският съвет на Варненския свободен университет организира научна игра "Симулация на Организацията на обединените нации". В нея студентски отбори ще представляват страните-членки на ООН. Те ще защитават позицията на държавата, която представляват пред останалите "страни" и ще решават конфликти, възникнали от предварително зададена ситуация. Комисия от експерти ще оценява отборите, които участват в състезанието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.