Продължителните валежи предизвикаха пропадане в зоната на самата Шишкова градинка.Част от пешеходната настилка в зоната около училище "Климент Охридски", която също бе обновена като част от проекта за рехабилитацията на ул. "Михайл Колони" и пространството около нея.

Днес работници на фирмата изпълнител, която извършва ремонта в зоната, бяха на място, за да отстранят проблема. Според тях причина за пропадането са петметровите изкопи, които бяха направени в търсене на подземната археология. Проливните дъждове са предизвикали слягане на земните маси и така се е стигнало до хлътването на две места на самия площад с Водното огледало.

От дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в Община Варна обясниха за медията ни, че екип на фирма ДЗЗД "Девня трейд зебра", която е извършила ремонт на ул."Колони“, вече е направил оглед на пропадналите участъци.

Причината се изяснява. Ремонтът, който вече започна, след като дъждът във Варна спря, е за сметка на фирмата изпълнител, тъй като обектът е в гаранция, съобщава "Varna24.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.