Започна набирането на творби за участие в общинския конкурс "Рождество Христово", 2020 г. Негови организатори са Община Варна и ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна. Конкурсът е в два раздела: колажирана картичка и фотография. Всеки участник трябва да се регистрира в електронна форма за регистрация, която може да бъде открита в официалната уеб страница на ЦПЛР - ОДК гр. Варна, в раздел "Конкурси".

Всички творби се изпращат по електронен път на e-mail: konkursi_phtc@odk-varna.com. Крайният срок за изпращането им е до 17 ч. на 11.12.2020 г. Компетентно жури ще оценява получените материали. Протоколите на комисията ще бъдат публикувани на официалната уеб страница на ОДК до 16.12.2020 г.

Участниците ще бъдат класирани на I-во, II-ро и III-то място във всяка възрастова група, ще има и отличени с поощрение. Наградите ще бъдат изпратени по куриер.

Задължителна електронна форма за регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/12CwyIAsA_9NL2x-SpvCm3XO-egVjP1A_zpagMHVWmzM/edit

Всички условия за участие може да намерите тук:

http://odk-varna.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0/

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.