Четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата започна във Варна и ще продължи до 26 юни включително, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към община Варна. Гражданите ще могат да предават безвъзмездно опасни отпадъци от бита, съобщава "Live.Varna.bg".

Организатор е община Варна и дирекция "Екология опазване на околната среда". От там припомнят, че тази кампания се провежда два пъти годишно. Следващото издание през 2021г. ще е през месец септември. Очаква се от догодина събирането на опасни оптадъци от бита да се провежда в три различни месеца.

Приемат се опасни отпадъци само от физически лица, юридическите с големи количества ще се връщат, припомни Ников. Мобилният събирателен пункт тази сутрин е разположен на пазар „Чаталджа“. Още в първия час от старта на кампанията започнаха да идват граждани. Какво донесоха те и откъде са научили за тази кампания:

Мобилният пункт във варненския кв. "Виница", остава в разширението на пътното платно след светофара до 17:30 ч., а през утрешния ден кампанията продължава в район "Аспарухово" от 09:00 ч. до 12:45 ч. на пазара на ул. „Моряшка“. Утре следобед от 13:45 ч. до 17:30 ч. мобилният пункт ще е на площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“ в район „Одесос”.

Интерес към кампанията в кв."Виница" няма. От сутринта до 16 часа пунктът за приемане на опасни битови отпадъци остава празен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.