Автобус се е запалил на магистралата по пътя за село Приселци и е изгорял напълно, съобщиха от ОД на МВР Варна.

Няма пострадали. Автобусът е превозвал 44-а украинци, които са отивали на екскурзия до Камчия. Два екипа на пожарната са били на мястото на инцидента. Причините се изясняват.

Магистралата е затворена от края на Аспаруховия мост в посока Бургас. Движението е отбито през стария път през "Боровец"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.