Остров Света Анастасия се оказва подходящо място за хората, които искат да прекарат романтични моменти и да уловят невероятни залези, разказва NOVA TV.

Вечерта е облачна. Всеки друг би предположил, че няма шанс за въздействаща снимка. Ивайло Великов обаче усеща, че точно този момент е златен шанс за златен залез.

„Природата рисува най-голямата красота, когато има облачност. Чистите залези също са красиви, но като се запали небето е много красиво”, обясни Великов.

Хората като Ивайло виждат света през обектива. Умеят да го покажат така, че всички останали да бъдат впечатлени. В началото снима с телефона си. От две години се е запалил по фотоапаратите.

„Веднъж видях едно огнено небе. То ме поведе към Вая, където са най-хубавите залези. Направо се влюбих в залезите”, разказва Ивайло.

Влюбена в красотата на залеза е и цялата компания курсисти в най-голямото фотографско училище в България.

„Сплотени сме и редовно си организираме мероприятия - или да снимаме модел, или както сега - да снимаме залеза”, допълва Великов.

Бургаските вечери винаги са пропити с романтика. С последните лъчи на Слънцето, уловени на остров Света Анастасия, това усещане е още по-силно.

„Самият остров е романтичен. Най-добре е да се дойде вечер. Няма толкова хора, спокойно е. Можеш да намериш своя залез, своето място за уединение”, каза управителят на о-в „Света Анастасия” Павлин Димитров.

Лятото едва сега започва. Историческият остров е готов с безброй романтични предложения - предстоят театрални постановки, концерти, опера, но най-вече живописни залези.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.