Заместник-кметът по социалните дейности,‭ ‬здравеопазването и туризма Снежана Апостолова поздрави доброволците и членовете на областната организация на Българския червен кръст по повод‭ ‬8‭ ‬май‭ ‬-‭ ‬Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец.‭ ‬Тя беше сред гостите на церемонията по награждаването на изявилите се през изминалата година варненски червенокръстци.‭

Община Варна ще продължи отличното си взаимодействие с Българския червен кръст.‭ ‬Организацията винаги може да разчита на нашата подкрепа във всички доброволчески начинания и благотворителни кампании,‭ ‬увери Апостолова.‭

Близо‭ ‬30‭ ‬доброволци от област Варна получиха отличия по повод международния си празник,‭ ‬връчени от областния председател на организацията Илия Раев.‭ ‬Наградени бяха дългогодишни активисти,‭ ‬партньорски организации и институции,‭ ‬както и най-младите доброволци от Българския младежки червен кръст‭ – ‬Варна.‭ ‬Варненската организация има особен принос в оказването на помощ на над‭ ‬15 000‭ ‬украински бежанци,‭ ‬в подкрепата с хранителни продукти и услуги на хиляди лица в неравностойно положение,‭ ‬в подготовката на кадри за водно спасяване и‭ ‬първа долекарска помощ,‭ ‬припомни Илия Раев.‭ ‬Той благодари на доброволците‭ ‬и на‭ ‬институциите,‭ ‬сред които и Община Варна,‭ ‬за доброто партньорство.‭

Тази година мотото на Световния ден на‭ ‬Червения кръст и Червения полумесец е‭ ‬„Пазим хуманността жива‭“‬.‭ ‬Празникът се отбелязва всяка година на‭ ‬8‭ ‬май‭ ‬-‭ ‬рождената дата на създателя на международното червенокръстко движение и първи носител на Нобелова награда за мир в света Анри Дюнан.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.