Финансовото и структурното състояние на енергетиката в момента е меко казано тежко. Неглижирането на развитието на сектора като цяло и неглижирането на неефективното управление на проблемите на активите води до естествено много лош финансов резултат. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Александър Николов, заместник-министър на енергетиката.

"Може да се нарече неглижиране и некомпетентност. Ако се разглежда в контекста на подобни на нашите държава енергийни дружества, може да се види как други държави са се справили доста по-успешно от нас. Визирам това, че държавните енергийни дружества дори в Румъния в момента са едни от най-големите инвеститори дори в зелена енергия. Нашият Български енергиен холдинг е с огромна задлъжнялост", заяви Николов.

Тези дружества, които са успешни се използват да кърпят дупките в губещите, смята той.

"Цената на емисиите е нещо, което е ясно откакто е създаден пазара за въглеродни емисии, поради тази причина хората, които управляват разумно енергийната система мислят дългосрочно. Не се закупуват емисии от днес за утре. Дори ако необходимите въглеродни емисии за системата бяха закупени една година по-рано, загубата на системата щеше да е със стотици милиони по-малко колкото е сега. Няма мислене и стратегия за развитие", подчерта Николов.

"Ще цитирам един от синдикалните представители, който каза че за последните 10 години не е забит един пирон в енергетиката. Решението е да има визия, която да съответства на решенията на Европейската комисия, да направи плавен преход, към който се целим, за да можем максимално успешно да използваме предстоящите финансови инструменти и под Плана за възстановяване и устойчивост и под фонд за справедлив преход", коментира още заместник-министърът на енергетиката.

Според него не може да има шоков ефект върху "ТЕЦ Марица 2" и върху целия регион. Ще се опитаме да направим краткосрочно спасяване на системата с дългосрочна визия за промяна, обеща Александър Николов.

"Смяната на един човек не променя смяната на цялата система. Това, което се опитваме да направим, всъщност е от нещо, което е в незавидно състояние, да предприемем мерки, които да положат основите за тези, които идват след нас да могат да направят този плавен, разумен, ефективен за хората и за бизнеса преход. Текущото състояние на енергетиката води до тежко разделение между бизнес, държавни предприятия, напрежение между хората", смята Алексанъдр Николов.

"Може да има промени в ръководствата на енергийните дружества, мисля, че министър Живков ще има позиция по тази тема до две седмици", така коментира евентуалните рокади Александър Николов.

Дълговете на НЕК са около 2 милиарда, зависи кое се приема за дълг, защото има разсрочени задължения, каза още Николов.

"Функциите на Министерството на енергетика е да създава активи с добавена стойност, които да се управляват ефективно. Не съм видял през последните седмици програми за оптимизиране на финансовата част, програми за оптимизиране на приходната част, въобще цялостна визия дори на частично дружество, изключвам едно дружество като АЕЦ Козлодуй", заяви Николов.

"Било е пределно ясно, че ТЕЦ 2 ще работи и трябва да работи заради устойчивостта на системата. Предходното ръководство на Българския енергиен холдинг не е предприело нищо, за да може тази загуба да бъде минимизирана", категоричен бе Александър Николов. Той също така заяви, че "Топлофикация София" продължава да задлъжнява. "Тя е основният клиент на Булгаргаз. За да падне цената на парното трябва ефективността на изгарянето на самото гориво и съответното на въглеродните емисии и закупуването да е дългосрочно. В момента състоянието на Топлофикация е такова, че то не позволява дори приватизация на дружеството. Платежното поведение на софиянци е доста прилично, плащат се сметките навреме", каза още Николов.

Според него проблемът е доста по-сериозен, проблемът е, че ще продължим да плащаме повече, "защото, за да плащаме сега, системата задлъжнява, задлъжнявайки системата има неоперативни и неинвестиционни разходи, което е най-големият проблем."

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.