От Областната дирекция на МВР съобщиха, че на 04.01. т. г., в гр. Провадия, при извършване на полицейска проверка на лек автомобил «Ауди», с водачка на 34 г. от гр. Айтос, е установено, че тя управлява МПС без да притежава свидетелство за управление на автомобил.

По случая е образувано бързо полицейско производство, материалите са докладвани на прокурор от Районна прокуратура – Варна. Жената е задържана за срок до 24 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.