Задържаха 12 души при специализирана полицейска акцията на граничен пункт "Капитан Петко войвода" - разбит е канал за трафик на мигранти през река Марица. Трафикантът е 55-годишен българин с криминално минало, съобщава БНТ.

Със затопляне на времето се увеличават опитите за нелегално преминаване на границата. Затова властите са нащрек, а вчера е била проведена специализирана операция.

Задържаните чужденци в момента се намират в миграционния център в Любимец. Сред тях има три семейства с три деца, които са на 2, 3 и 4 години.

11 от задържаните се определят като сирийци, един е посочил, че е иракчанин. За да влязат у нас, те са платили между 2 и 4000 евро. Крайната им цел е била София, тоест, тези хора са искали да потърсят убежище тук, а не в Западна Европа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.