При Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, Европол и Агенция "Митници" под надзора на Специализирана прокуратура е задържана голяма пратка с хероин, скрит в кухини на мраморни керемиди.

Наркотичните вещества са пристигнали с 4 контейнера по море на пристанище Варна-запад и с товарни камиони са били превозени до склад в Сливен. Там в момент на изваждане на хероина от кухините на мраморните плочи са задържани две лица - чуждестранни граждани, съобщава "bgonair".

До момента по образуваното досъдебно производство са иззети близо 500 кг наркотични вещества. Според първоначалната оценка по цени за съдопроизводството стойността им е 23 850 000 лева.

С постановление на прокурор от Специализираната прокуратура двамата чуждестранни граждани са привлечени в качеството на обвиняеми за участие в престъпно сдружение и за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешение с цел разпространение.

Единият е привлечен към наказателна отговорност и за това, че в нарушение на закона е пренесъл през границата на страната високорискови наркотични вещества.

Двамата обвиняеми първоначално са задържани за срок до 72 часа, а по искане на Специализирана прокуратура на 05 юни Специализираният наказателен съд е взел спрямо тях най-тежката мярка за неотклонение – „задържане по стража“.
Съдействие в хода на разследването на ГДБОП е оказано и от правоохранителния орган на САЩ за борба с наркотиците – DEA.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.