Вчера, около 13 часа на обед, 2 непълнолетни (15-годишни) девойки са извършили кражба на стока - дамски дрехи и слънчеви очила, в голям търговски обект на бул. „Сливница” във Варна.

Общата стойност на откраднатите вещи е около 75 лв. От ОДМВР съобщават, че след кражбата вещите са върнати на собственика. Образувана е преписка, спрямо девойките са предприети възпитателни мерки.

ОДМВР във Варна съобщава още, че снощи, около 22:30 ч., в кв. Виница е извършена полицейска проверка при която се установява, че 16-годишен младеж управлява „Фолксваген Голф“, без да има правоспособност за това, а автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго МПС.

По линия на пожарна безопасност и спасяване от полицията съобщават, че през последното денонощие са овладяни и изгасени общо 7 пожара в областта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.