От ОД на МВР - Варна съобщиха, че на 28 и 29 юни, служители на Първо РУ са задържали двама младежи от морската столица. Те са съответно на 19 и 20 години. Причината - за притежание на наркотици.

При обиск от тях униформените са иззели марихуана, видно от направената експертна справка.

По случаите са образувани бързи производства и е докладвано на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.