Служители на Трето РУ при ОД на МВР – Варна задържаха мъж след възникването на пожар в сухи треви и храсти в ж.к. «Вл. Варненчик».

Ще припомним, че на 22.09. т.г., бе получен сигнал за пожар, възникнал в тревни площи в ж.к. «Вл. Варненчик», за който е установено, че има повече от едно огнища.

На място е установен и задържан за срок до 24 часа мъж на 31 г. от Варна.Той е известен на МВР, чиято съпричастност към възникването на инцидента се изяснява.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на прокурор от Районната прокуратура във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.